قسمت سوم

در قسمت اول و قسمت دوم این مجموعه ویدئو به بررسی فلسفه فوتبال آریگو ساکی، عدم اعتقاد او به کاتناچّو و شیوه دفاع تیمی که به فوتبال آورد پرداختیم. در این قسمت به بررسی مفهوم «پیوستگی» در حمله و چگونگی استفاده از قابلیت‌های مختلف تاکتیکی بازیکنان در ایجاد موقعیت پرداخته‌ایم. در حمله نیز مانند دفاع، نزدیک بودن خطوط مختلف تیم به هم جهت حمایت از حمله، اصل اساسی در فوتبال آریگو ساکی بود و اینجا باید دوباره تاکید کرد که بسیاری از این مفاهیم در فوتبال امروز بدیهی به شمار می‌آید، اما سی و پنج سال پیش، به مثابه […]

در قسمت اول و قسمت دوم این مجموعه ویدئو به بررسی فلسفه فوتبال آریگو ساکی، عدم اعتقاد او به کاتناچّو و شیوه دفاع تیمی که به فوتبال آورد پرداختیم. در این قسمت به بررسی مفهوم «پیوستگی» در حمله و چگونگی استفاده از قابلیت‌های مختلف تاکتیکی بازیکنان در ایجاد موقعیت پرداخته‌ایم. در حمله نیز مانند دفاع، نزدیک بودن خطوط مختلف تیم به هم جهت حمایت از حمله، اصل اساسی در فوتبال آریگو ساکی بود و اینجا باید دوباره تاکید کرد که بسیاری از این مفاهیم در فوتبال امروز بدیهی به شمار می‌آید، اما سی و پنج سال پیش، به مثابه انقلابی در شیوه بازی فوتبال بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *