مرور مفاهیم پایه فوتبال در جلسات تمرین مربیان بزرگ

ایده و برنامه این تمرین این است که از بالای زمین پرس کرده تا بتوانیم توپ را تصاحب کنیم و این مساله بدان معنی است که مدافعین باید توانایی سرعت حرکت بالایی داشته باشند تا علاوه بر پوشش فضاهای ایجاد شده بتوانند فشردگی و تراکم تیم را حفظ کنند. جلسه تمرینی را در یک مربع کوچک شروع می‌کنیم که در آن بازیکنان که وظایف دفاعی به عهده دارند باید  از طریق بلاک کردن، قطع توپ و تکل زدن توپ را پس بگیرند و از عرض دادن به بازی توسط تیم صاحب توپ جلوگیری کنند. مدافعین نیز می‌بایست فضاهایی که […]
برندن راجرز در حال تمرین بازیکنانش

ایده و برنامه این تمرین این است که از بالای زمین پرس کرده تا بتوانیم توپ را تصاحب کنیم و این مساله بدان معنی است که مدافعین باید توانایی سرعت حرکت بالایی داشته باشند تا علاوه بر پوشش فضاهای ایجاد شده بتوانند فشردگی و تراکم تیم را حفظ کنند. جلسه تمرینی را در یک مربع کوچک شروع می‌کنیم که در آن بازیکنان که وظایف دفاعی به عهده دارند باید  از طریق بلاک کردن، قطع توپ و تکل زدن توپ را پس بگیرند و از عرض دادن به بازی توسط تیم صاحب توپ جلوگیری کنند. مدافعین نیز می‌بایست فضاهایی که در دسترس تیم صاحب توپ است را پوشش دهند.

گسترش این جلسه تمرینی به این گونه است که زمین تمرین بزرگتر می‌شود تا آن مربع کوچک مرحله قبل به یک منطقه مرکزی و البته حیاتی تبدیل شود که تیم مدافع باید از طریق کنترل حرکات خط میانی از امتیاز کسب کردن تیم صاحب توپ جلوگیری کند. در مرحله نهایی این تمرین زمین تمرین به قدری بزرگ می‌شود که تیم صاحب توپ می‌تواند در هر جهتی و البته در فضای پشت بازیکنان پرس کننده بازی کنند و تیم مدافع باید تمامی حرکات تیم صاحب توپ را پوشش دهد.

یکی از اهداف این تمرین این است که بتوانیم از طریق بستن خط دفاعی بالاتر تیم بتواند فضای میانی میدان را پرس و بلاک کند. از آنجا که هدف اصلی دفاعی تیم این است که پرس تیم مقابل را از هرچه بالاتر در زمین حریف انجام بدهیم باید از دو مساله اطمینان حاصل کنیم. اول آنکه مدافعین فضای ایجاد شده پشت بازیکنانی که وظیفه پرس را به عهده دارند پوشش می‌دهند و دوم آنکه فشردگی و کامپکتنس تیم در طول پرس حفظ می‌شود. اطمینان خاطر و اجرای هر چه بهتر این دو مساله به فرایند پرس به شدت کمک می‌کند چرا که تیم حریف در صورت نیافتن فضا مجبور به بازی مستتقیم و بلند می‌شود. علاوه بر این در لحظاتی که بازیکنان در سطح زمین به گونه‌ای پخش شده ‌اند که امکان پرس به عنوان یک واحد به هم پیوسته و از بالای زمین را ندارید می‌توانید عقب نشسته و از طریق بازیکنان خط جلو به پرس کردن و بستن فضاهای میانی بپردازید. در این صورت شما خط دفاعی را عقب‌تر می‌بندید اما هنوز هم فضای میانه میدان را پرس و بلاک می‌کنید که البته استراتژیک‌ترین و حیاتی‌ترین نقطه زمین است.

ما چنین جلسه تمرینی را به صورت میانگین ماهیانه یک بار برگزار می‌کنیم.

شاخص‌های تمرین

منطقه مورد نیاز:
نهایتا دو سوم زمین

ابزار:
توپ، کاور، قیف، دروازه

تعداد بازیکنان:
۲۰ بازیکن + دو دروازه‌بان

زمان تمرین:

گرم کردن: ۱۰ دقیقه
فعالیت‌های مالکانه: ۶ دقیقه
دفاع از مرکز: 12 دقیقه
خط دفاعی: 12 دقیقه

بازیکنان باید چه کار کنند؟

تمرین حفظ توپ

پس از گرم کردن یک مربع ۲۲ یارد در ۲۲ یارد را مشخص می‌کنیم و ۱۱ بازیکن را به دو تیم چهار نفره و البته ۳ بازیکن خنثی تقسیم می‌کنیم. بازیکنان خنثی همیشه به عنوان یار تیمی که مالکیت توپ را در اختیار دارد فعالیت می‌کنند. هر دو تیم به وسط مربع می‌روند و یک بازیکن خنثی نیز به آنها اضافه می‌شود و دو بازیکن خنثی دیگر در وسط دو ضلع روبه‌رو از مربع قرار می گیرند. مربی بازی را با پاس دادن توپ به درون مربع شروع می‌کند. برای کسب امتیاز تیمی که توپ را در اختیار دارد باید بتواند ده پاس متوالی موفق بدهد و تیمی مدافع باید سعی در تصاحب توپ و کسب مالکیت کند و پس از آن برای کسب امتیاز اید همان ده پاس متوالی را به ثبت برساند. (مطابق شکل ۱)

بازیکنان زرد، بازیکنان خنثی هستند که همیشه یار تیم مالک توپ هستند. این تمرین به مدت زمان ۳ دقیقه ادامه می‌یابد.

شکل 1

تمرینات برندن راجرز 1 - بازیکنان در هربار مالکیت حق ۲ لمس توپ را دارند و پاس باید روی زمین ارسال شود و از سطح زمین ارتفاع نداشته باشد

۱. بازی با ارسال توپ به درون مربع توسط مربی آغاز می‌شود.
۲. برای کسب امتیاز تیم مالک توپ باید با استفاده از بازیکنان خنثی ۱۰ پاس پشت سر هم بدهد.
۳. بازیکنان در هربار مالکیت حق ۲ لمس توپ را دارند و پاس باید روی زمین ارسال شود و از سطح زمین ارتفاع نداشته باشد.

ادامه تمرین به چه صورت است؟

با همان مشخصات زمین قبل تمرین را ادامه می‌دهیم با این تفاوت که نحوه کسب امتیاز را تغییر می‌دهیم. تیم مالک توپ در صورتی امتیاز کسب می‌کند که بتواند توپ را از طریق پاس‌کاری از بازیکن خنثی ایستاده بر روی یک ضلع مربع به بازیکن خنثی‌ای که روی صلع مقابل ایستاده برساند. (مطابق شکل ۲)

بازیکنان همچنان اجاز ۲ تماس با توپ را در هر بار مالکیت توپ دارند  و پاس باید روی سطح زمین داده شود.

شکل 2

تمرینات برندن راجرز 2 - برای ادامه تمرین نحوه کسب امتیاز را تغییر می‌دهیم و بازی مجددا با ارسال پاس از طرف مربی به درون مربع شروع می‌شود

۱. برای ادامه تمرین نحوه کسب امتیاز را تغییر می‌دهیم و بازی مجددا با ارسال پاس از طرف مربی به درون مربع شروع می‌شود.
۲. این بار برای کسب امتیاز تیم صاحب توپ باید توپ را از بازیکن خنثی یک سمت زمین به بازیکن خنثی ایستاده در آن سمت زمین برساند.

نکات کلیدی تمرین

ما به دنبال آن هستیم که بازیکنان بتوانند یک خط باز و البته انتخاب درستی برای هم‌تیمی‌های خود برای پاس دادن ایجاد کنند و البته این که بازیکنان توانایی استفاده از فضا و همچنین اشغال صحیح فضا را به دست آورند.

بازیکنان در ادامه باید چه کارهای بکنند؟

دفاع از مرکز

یک فضای 60 در 52 (همه اعداد به یارد هستند) مشخص می‌کنیم و دقیقا در مرکز آن یک مربع ۲۴ در ۲۴ تعریف می‌کنیم. بیست بازیکن را به دو تیم ۱۰ نفره تقسیم می‌کنیم و به هر تیم یک دروازه‌بان – به صورت بازیکن خنثی- که در دو انتهای زمین جای می‌گیرند اضافه می‌کنیم. این یک بازی ۱۰ در مقابل ۱۰ هدفمند است که با پاس از یک دروازه‌بان به مدافع شروع می‌شود. هدف بازی این است که تیم صاحب توپ با ارسال پاس‌ توپ را از یک دروازه‌بان به دروازه‌بان سمت مقابل برساند (مطابق شکل ۳) و از این طریق کسب امتیاز کند. یک امتیاز اضافه نیز برای تیمی که بتواند توپ را از طریق مربعی که در مرکز زمین تعریف شده، عبور دهد در نظر گرفته می‌شود.

شکل 3

تمرینات برندن راجرز 3 - هدف تیم مالک توپ رساندن توپ به دروازه‌بان سمت مقابل از طریق ارسال پاس‌های کوتاه است.

۱. بازی از طریق پاس دروازه‌بان به مدافع شروع می‌شود و هدف تیم مالک توپ رساندن توپ به دروازه‌بان سمت مقابل از طریق ارسال پاس‌های کوتاه است.
۲. تیم‌ها می‌توانند از طریق عبود دادن توپ از مربع ۲۴*۲۴ وسط زمین امتیاز کسب کنند به شرطی که ورود به مربع از ضلع مقابل دروازه خودی و خروج از ضلع روبه‌رو باشد.
۳. تیم مدافع موظف است حرکت تیم مقابل از طریق مربع میانی میدان را بلاک و پرس کند.
۴. تیم‌ها همچنینی می‌توانند از طریق رساندن توپ به دروازه‌بان مقابل از طریق پاس امتیاز کسب کنند.

هدف تیم مدافع این است که علاوه بر بلاک کردن مسیر توپ در مربع میانی، از رسیدن توپ به دروازه‌بان خودی توسط تیم حرف جلوگیری کنند و به محض کسب مالکیت آنها باید توپ را به دروازه‌بان حریف برسانند.

این تمرین دوبار هر کدام به مدت ۶ دقیقه انجام می‌شود.

خط دفاعی

برای این بازی تاکتیکی دقیقا بر روی خط محوطه جریمه هر طرف دو کانال ۵ یاردی از طریق قرار دادن پرچم کرنر ایجاد می‌کنیم. در میانه میدان نیز همین عمل را مطابق شکل ۴ انجام می‌دهیم. بازی را به صورت ۱۰ در مقابل ۱۰ به اضافه دو دروازه‌بان شروع می‌کنیم؛ به گونه‌ای که دروازه‌بان‌ها ابتدا در میان کانال عریض جای می‌گیرند.

تمرینات برندن راجرز 4 - بازی از طریق پاس مربی به درون زمین آغاز می‌شود. و بازیکنان در هر مالکیت اجازه ۳ بار لمس توپ را دارند.

۱. بازی از طریق پاس مربی به درون زمین آغاز می‌شود. و بازیکنان در هر مالکیت اجازه ۳ بار لمس توپ را دارند.
۲. تیم‌ها می‌توانند از طریق عبور پاس از کانال‌های میانه میدان امتیاز کسب کنند.
۳. تیم‌ها همچنین می‌توانند از عبور توپ از کانال‌های انتهای زمین به وسیله دریبلینگ امتیاز کسب کنند. هدف این امر این است که دوئل‌های یک در مقابل یک شکل بگیرد و مدافعین تلاش کنند تا از دریبلینگ مهاجم جلوگیری کنند.
۴. دروازه‌بان‌ها نیز می‌توانند مانع حمله به کانال‌های انتهایی شوند.

بازی از طریق پاس مربی به یک‌سوم دفاعی یکی از تیم‌ها آغاز می‌شود و تیم‌ها از طریق عبور پاس از کانال‌های میانی و یا دریبل کردن و عبور از کانال‌های انتهایی می‌توانند امتیاز کسب کنند. همه بازیکنان اجازه ۳ لمس توپ را دارند به جز بازیکنان کناری و دروازه‌بان‌ها نیز باید مانع دریبلینگ بازیکن مهاجم از کانال‌های انتهای زمین شوند.

این تمرین دوبار هر کدام به مدت ۶ دقیقه انجام می‌شود.

نکات کلیدی تمرین

در این تمرین‌ها ما به دنبال یک خط دفاعی هستیم که بتواند از طریق فشار آوردن مسیرهای پاس در میانه میدان را مسدود کند و همچنین اینکه تیم مدافع بتواند از گذاشتن تله‌های پرس در کناره‌های میدان منتفع شود. بازیکنان تیم مهاجم هم باید از طریق حرکت پشت مدافعین تلاش کنند تا همچنان که مدافعین در حال تلاش از جلوگیری حرکت آنها به سمت کانال‌های انتهای زمین هستند، نبرد یک در مقابل یک را پیروز شوند و توپ را از کانال‌های مذکور عبود دهند.

 

مرور مفاهیم پایه فوتبال در جلسات تمرینی مربیان بزرگ

شماره یک: دفاع سه نفره آنتونیو کنته

شماره دو: پرس واکنشی یورگن کلوپ

شماره سه: گذر از خطوط حریف آرسن ونگر

شماره چهار: تمام کنندگی نونو اسپریتو

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *