مرور مفاهیم پایه فوتبال در جلسات تمرینی مربیان بزرگ

تمرین ضربات تمام کننده، اجرا شده توسط نونو اسپریتو مربی ولور هامپتون. […]

در یک توضیح ساده، این تمرین ضربه آخر است؛ ضربه تمام کننده. اما وقتی به جزییات آن دقت کنید و درست اجرا شود، به چیزی بسیار فراتر از آن تبدیل خواهد شد. این تمرین به کل تیم این فرصت را می‌دهد که موقعیت‌هایی که ممکن است در موقعیت بازی با آن مواجه شوند را تکرار کرده و بر آن‌ها مسلط شوند.

با انجام تغییراتی، این تمرین می‌تواند برای ترکیب‌های مختلفی از حرکات، و ارتباط متفاوت بین گروه‌های بازیکنان اجرا شود. همچنین این تمرین می‌تواند به عنوان یک بخش سبک‌تر در روزهایی که تمرین اصلی کوتاه‌تر است برای تکمیل جلسه اجرا شود. این تمرین بسیار انعطاف پذیر است. این به این معناست که می‌تواند در روزهای مختلف و جلسات مجزا با هدف‌های متفاوت اجرا شود؛ از ایجاد یک الگوی هجومی گرفته، تا میدان دادن به بازیکنان برای خلق و تمرین مهارت‌های فردی و یا رسیدن به راه حلی برای موقعیت‌های خاص.

شاخص‌های تمرین

منطقه مورد نیاز
نصف زمین

ابزار
توپ، کاور، مانع، 4 آدمک معمولی و 6 آدمک بادی و دو دروازه در ابعاد کامل

تعداد بازیکنان
تا 18 بازیکن + دو دروازه بان

زمان تمرین
بازی ترکیبی و تمرین ارسال: 12 دقیقه
الگوی پیشرفته: 18 دقیقه
بازی 10 به 8: 20 دقیقه

بازیکنان باید چه کار کنند؟
بازیکنان باید دو مرحله را به ترتیب زیر اجرا کنند. برای ترتیب مراحل بازی، الگوهای زیر را ببینید.

بخش 1: تمرین پایه

الگوی الف: بازی ترکیبی
نصف زمین را با یک دروازه و یک دروازه‌بان در هر طرف آماده می‌کنیم. در هر دو سوی زمین باید یک محوطه جریمه با ابعاد کامل مشخص شده باشد. چهار آدمک معمولی در طرفین زمین و سه آدمک بادی در مرز هر محوطه جریمه کار گذاشته می‌شود (مطابق تصویر).

الف-1

1. دروازه بان بازی را به پاس به مدافع کنار آغاز می‌کند
2. مدافع کنار با توپ حرکت کرده جلو می‌رود و به مهاجم نوک پاس می‌دهد
3. مهاجم سمت راست برای حمایت از مهاجم نوک شروع به یک دویدن کاذب می‌کند
4. مهاجم نوک که در حالت پشت به دروازه توپ را دریافت کرده یک پاس توی عمق دقیق می‌اندازد
5. مهاجم سمت چپ آدمک بادی را دور می‌زند و خودش را به پاس توی عمق می‌رساند تا گل بزند
6.
بعد از این تیم آبی الگوی ب را اجرا می‌کند. بازی از پاس دروازه‌بان به بال چپ آغاز می‌شود. تصویر بعدی را ببینید.

در این تمرین 16 بازیکن در دو گروه 8 تیمی تقسیم می‌شود. هر تیم 4 بازیکن در کنار یک آدمک و یک بازیکن در کنار آدمکی که در قطر آدمک قبلی قرار دارد مستقر می‌کند، به اضافه سه مهاجم در مقابل هر یک از آدمک‌های بادی لبه محوطه جریمه ای که به آن حمله می‌کنند.

بازی با پاس دروازه بان به صف بازیکنانی که در کنار آدمک سمت راست مستقر شده‌اند آغاز می‌شود. این بازیکن توپ را دریافت کرده، دریبل می‌زند و جلو می‌رود و نهایتا آن را به مهاجم مرکزی پاس می‌دهد. مهاجمان کناری، باید شروع به دویدن برای حمایت از حرکت مهاجم مرکزی کنند. مهاجم نوک که پشت به دروازه است، توپ را گرفته، می‌چرخد و یک پاس عمقی برای مهاجم کناری می‌اندازد که مانکن بادی را دور زده و با زمان بندی مناسب در شرایط دریافت پاس عمقی در محوطه جریمه و شوت به سمت گل قرار می‌گیرد. بعد از این حمله، دروازه بان با استفاده از یک توپ دیگر، بدون وقفه حمله بعدی -الگوی ب- را آغاز می‌کند.

الگوی ب – ارسال توپ

به محض اینکه تیم آبی یک بار با حرکت ترکیبی حمله کرد (الگوی الف)، بلافاصه پس از آن، یک حمله دیگر با استفاده از توپی دیگر را شروع می‌کنند، این بار تمرین حمله با ارسال توپ همراه است. حمله با پاس دروازه‌بان به وینگر چپ که به تنهایی در کنار آدمک در سمت هجومی تیم، از ابتدا مستقر شده است آغاز می‌شود. مانند آنچه در تصویر ب-1 دیده می‌‌شود مهاجم نزدیک، آدمک بادی را دور می‌زند و با وینگر یک و دو می‌کند تا آدمک کنار وینگر را (با فرض اینکه مدافع مستقیم است) جا بگذارند. وینگر یک و دو را می‌گیرد و توپ را به منطقه تعیین شده در محوطه جریمه ارسال می‌کند. مهاجم نوک باید همزمان به سمت منطقه هدف حرکت کند و مهاجم دورتر نیز به سمت تیر دورتر فرار کند تا در صورت عبور توپ از مهاجم نوک، آن را بزند.

وقتی تیم آبی هر دو الگو را انجام داد، تیم قرمز با گرفتن پاس از دروازه بان، به همین ترتیب از سمت مخالف شروع به حمله می‌کند. تمرین باید حداقل تا زمانی ادامه یابد که تمام بازیکنان داخل صف، یک بار پا به توپ حمله کنند، و همچنین بهتر است زمین بازی برای تیم قرمز و آبی عوض شود تا بتوانند سانتر از هر دو طرف را تمرین کنند.

ب-1

1. به محض اینکه حمله ترکیبی تیم آبی تمام شد، دروازه‌بان توپ را به وینگر سمت چپ که کنار آدمک ایستاده پاس می‌دهد
2. وینگر توپ را گرفته و با مهاجم نزدیک یک و دو می‌کند
3. وینگر پس از دریافت دوباره توپ آن را به منطقه مشخص شده در محوطه جریمه ارسال می‌کند
4. مهاجم نوک از مرکز محوطه به سمت توپ خیز بر می‌دارد که از ارسال استفاده کند
5. مهاجم سمت مخالف با دویدن دیرهنگام تیر دوم را پوشش می‌دهد
6. هر دو الگوی حمله، توسط تیم قرمز در سمت مخالف تکرار می‌شود. بازی با پاس دروازه‌بان به اولین بازیکن داخل صف کنار آدمک آغاز می‌شود

ادامه تمرین به چه صورت است؟

در ادامه بازیکنان باید مراحل پیشرفته‌تر زیر را به ترتیب اجرا کنند.

بخش 2: تمرین پیشرفته

الگوی ج: ارسال پیشرفته

در ادامه تمرین، هر دو الگوی قبلی با تعداد بازیکنان بیشتر و حرکات ترکیبی پیچیده‌تر و تمرین الگوی بازیسازی از عقب انجام می‌شود. در نسخه پیشرفته، اصول بازی همان است اما هر تیم یک مدافع کنار و یک وینگر اضافه دارد. یعنی در هر دو طرف بازیکنان کنار آدمک همزمان در بازی شرکت می‌کنند. به اضافه اینکه هر تیم دو مدافع مرکزی (یا هافبک مرکزی) هم در محوطه جریمه دارد. دروازه‌بان بازی را با مدافع کناری سمت راست آغاز می‌کند. او توپ را به مدافع میانی می‌دهد تا مدافعان با بازی ترکیبی و تمرین الگوی بازیسازی توپ را به وینگر چپ برسانند (تصویر 2 الف). وینگر مانند تمرین قبلی وظیفه دارد با یک و دو کردن آدمک را جا بگذارد و توپ را به داخل محوطه ارسال کند. یکی از مدافعان میانی تیم مخالف در این مرحله می‌تواند به دروازه‌بان برای دفاع برابر توپ ارسالی و در برابر دو مهاجم دفاع کند.

2-الف

  1. در این حالت پیشرفته دو مدافع میانی اضافه می‌شوند. مدافعان با اجرای الگوی بازیسازی از عقب توپ را به بال چپ می‌رسانند
    2. بال چپ با مهاجم نزدیک کار ترکیبی می‌کند تا آدمک را جا بگذارند و توپ را ارسال کند
    3. دو مهاجم حرکت می‌کنند تا از ارسال استفاده کنند
    4. یکی از مدافعین میانی تیم حریف می‌تواند در مقابل ارسال همراه دروازه‌بان دفاع کند

 

الگوی د: کار ترکیبی پیشرفته

پس از اینکه تیم آبی تمرین ارسال پیشرفته را کامل کرد، می‌تواند کار ترکیبی پیشرفته را شروع کند. جایی که مدافع کناری آبی با مدافع میانی نزدیک خود کار ترکیبی می‌کند و توپ را بالا برده به مهاجم نوک می‌رساند. کار ترکیبی بین سه مهاجم مانند حالت قبل است، اما در این نسخه پیشرفته علاوه بر آدمک‌ها یک مدافع میانی هم حضور دارد که از دروازه دفاع می‌کند.

2-ب

                   1. بعد از اینکه تیم آبی تمرین ارسال پیشرفته را به پایان برد دروازه بان با پاس دادن توپ به مدافع کنار سمت راست تمرین کار ترکیبی پیشرفته را آغاز می‌کند
2. مدافع راست با مدافع مرکزی کار ترکیبی می‌کند و توپ را به مهاجم نوک می‌رساند
3. مهاجم نوک با دو مهاجم کنار کار ترکیبی می‌کند تا یکی از آن‌ها را با پاس تو در صاحب موقعیت گلزنی کند
4. یکی از مدافعان مرکزی تیم مقابل در این مرحله فعال است و سعی می‌کند در مقابل حمله از دروازه دفاع کند

پس از آنکه تیم آبی نسخه پیشرفته هر دو تمرین را اجرا کرد، تیم قرمز در جهت مخالف به ترتیب این دو تمرین را انجام می‌دهد (الگوی ج و الگوی د). دروازه بان با پاس به مدافع کنار بازی را آغاز می‌کند و ادامه ماجرا به همان ترتیب فوق خواهد بود.

بخش 3: چطور شرایط بازی را شبیه سازی کنیم؟

نصف زمین بازی را با یک نوارِ بدون مدافع به عرض 10 یارد در هر طرف آماده می‌کنیم. 18 بازیکن داخل زمین به دو تیم آبی (10 نفر) و قرمز (8 نفر) تقسیم می‌شوند. در مرکز زمین شرایط 6 به 6 است اما تیم آبی در انتهای قسمت هجومی هر نوار دو بازیکن (دو نفر در هر طرف) دارد که از حمله حمایت می‌کنند (تصویر 3). ایده این است که تمام تمرین‌های انجام شده در الگوهای قبلی را اجرا و شبیه سازی کنیم. حمله، کار ترکیبی، ارسال و بازیسازی از عقب. تیم آبی، با داشتن یک بازیکن اضافه در هر کانال هجومی به وضوح دست بالا را دارد و گزینه‌های بیشتری را برای بازی ترکیبی در کناره‌ها و ارسال به داخل محوطه جریمه در اختیار دارد.

اگر توپ از زمین بازی خارج شود، دروازه‌بان دوباره بازی را شروع می‌کند.

3

1. ایده این تمرین، ترکیب و تکرار تمام الگوهای قبلی است: بازیسازی از عقب، انتقال توپ، حرکت ترکیبی و ارسال به سمت دروازه
2. در منطقه اصلی بازی حالت 6 برابر 6 برقرار است و تیم آبی از دروازه شروع می‌کند
3.  تیم آبی در کانال‌های بدون مدافع کناری برتری نفری دارد (یک بازیکن اضافه در هر کانال). این باعث می‌شود که گزینه‌های بیشتری برای بازی با کناره‌ها، حرکت ترکیبی و ایجاد فضا برای ارسال روی دروازه داشته باشد
4. مهاجم نوک برای استفاده از توپ ارسالی باید بر مدافع مرکزی غلبه کند

 

نکات کلیدی تمرین

هدف تمرین این است که پویایی تیم، هماهنگی بین بازیکنان، توانایی آن‌ها در تفسیر درست موقعیت و تنظیم حرکت فردی و هارمونی تیمی بر اساس آن است، که آن‌ها را قادر می‌سازد حرکات هجومی را با سرعت و دقت بالایی که لازمه لیگ برتر است اجرا کنند.

اشباهات رایج بازیکنان در این تمرین چیست و چطور می‌توان جلوی آن‌ها را گرفت؟

کوچکترین حرکت در این تمرین اهمیت بالایی دارد. اجرای اشتباه کوچکترین جزییات، می‌تواند باعث شکست حمله شود. برای مثال، یک استپ بی کیفیت می‌تواند بازیکنی که آغاز به حرکت کرده را مجبور به کاهش سرعت کند و این باعث می‌شود که فضایی که تیم قصد استفاده از آن را داشت شناسایی و پوشش داده شود. هیچ حرکت فردی به تنهایی نمی‌تواند تفاوت مهمی ایجاد کند، بلکه این اجرای دقیق و درست تمام حرکات و ارتباط مناسب آن‌ها با یکدیگر است که تفاوت را رقم می‌زند. نکته این است که این باید کاملا ملکه ذهن بازیکنان شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *