آژاکس ۸۸-۱۹۸۵ و بارسلونای ۹۶-۱۹۸۸

استاد تاکتیک، یوهان کرویف

علی جلیلی
مهم، آموختن بازی است. ما همه دانشجویان این بازی هستیم – روی کین
It’s all about learning the game. I think we’re all students of the game – Roy Keane